Ventilationskanaler

Ventilationskanaler måste utrustas med brandspjäll i både bjälklag och väggar för att förhindra brandspridning in i- och ut ur ventilationssystem. Brandspjäll kräver ofta regelbundet underhåll som genererar långvariga kostnader för fastighetsägare. På Protecta erbjuder vi ett enkelt alternativ till mekaniska och elektriska brandspjäll som dessutom är helt underhållsfritt.
Applikationer brandtätning
Ventilationskanaler