Brandspjäll

Vårt brandspjäll består av en stålram som försetts med ett expanderande fenor som tillåter maximalt luftflöde. Ventilationskanalen kopplas på spjället och sluter tätt genom ett gummipackningssystem som förhindrar luftläckage från kanalen. Vid brand expanderar fenorna i spjället och fyller ut stålramen. Härigenom förhindras genomträngning av eld, rök och heta gaser.
Brandklassificerade produkter
Brandspjäll