Brandskyddsmassa

EX Brandskyddsmassa ger en hård, lastbärande brandtätning i väggar och bjälklag för en eller flera genomföringar (spaltbredder över 30mm). Brandmassan gör det möjligt för installatörer att fylla stora öppningar i bjälklag med hjälp av en lätt stenullsskiva som botten för gjutningen. Vid brand har den obrännbara brandskyddsmassan en kylande effekt runt installationer genom att kemiskt bundet vatten frigörs.
Brandklassificerade produkter
Brandskyddsmassa