<

Brandkitt

Vårt brandkitt, FR Putty Cord är framtagen för att vara en synlig, och fullt kontrollerbar, brandtätning för små öppningar (0-10mm spaltbredd) runt tekniska genomföringar i väggar och bjälklag. Traditionellt har små hål tätats med brandfogmassor, ofta utan kontroll på fogdjup eller nyttjande av drevning. Putty Cord gör det möjligt att, på ett säkert och godkänt sätt, enkelt brandtäta genomföringar på ställen där det är svårt att komma åt med fogspruta. Vid brand fungerar Putty Cord som en isolerande barriär som effektivt förhindrar värmespridning.
Brandklassificerade produkter
Brandkitt