<

Brandskydd av kablar

Vår vattenbaserade, svällande färg kan användas för att skydda plastbeklädda kablar och för att säkerställa kablar driftsäkerhet i händelse av brand. Produkten förebygger även brandspridning längs kabeldragningar.
Brandskyddsfärger
Brandskydd av kablar