FAQ

Här har vi svarat på några av de vanligaste frågorna vi får om våra produkter, certifikat och allmänna frågor om passivt brandskydd. Hittar du inte svaret du söker är du välkommen att kontakta oss direkt genom att fylla i formuläret nedan.

Grundläggande frågor om brandskydd

Passivt brandskydd är byggnadstekniska åtgärder som är passiva eller inaktiva under normala förhållanden men som aktiveras i en brandsituation. Passivt brandskydd är en integrerad del av byggnadskonstruktionen och är utvecklat för att reducera brandspridning.

Syftet med det passiva brandskyddet är att avgränsa brandens omfattning under tillräcklig tid för att säkerställa:

  • Trygg evakuering av människor och djur
  • Räddningstjänstens ankomst

Byggnadstyp och verksamhetsklass styr hur brandskyddet ska utformas och vilka krav som gäller. Detta kan man läsa om i Boverkets byggregler (BBR), avsnitt 5.

Fastighetsägaren bär det yttersta ansvaret för att brandskyddet uppfyller gällande regler och krav.

En expanderande produkt innehåller ämnen som sväller upp till följd av exponering av värme. Svällandet leder till en volymökning av produkten.

Brandmotstånd är ett materials egenskaper och förmåga att förhindra genomträngning av gaser, rök och lågor.

E – Integritet

Byggnadsdelen ska bibehålla sin integritet under brandförloppet. Det innebär att inga heta brandgaser eller lågor tillåts tränga igenom byggnadsdelen via sprickor, hål eller andra öppningar.

I – Isolering

När temperaturen på den oexponerade sidan har stigit med 180 °C. Detta mäts genom flera temperaturgivare som placeras på strategiskt utvalda platser. Syftet är att simulera den lägsta temperatur som kan skapa självantändning trots att branden inte forcerat den avskiljande konstruktionen.

Funktionskraven E och I åtföljs alltid av en tidsangivelse (15-240 minuter) som anger hur länge integritet och isolation ska upprätthållas, exempelvis E 60 innebär integritet i 60 minuter medans EI 120 innebär både integritet och isolering i 120 minuter.

Nej, det rekommenderas inte. Att byta och blanda produkter bryter systemens integritet, med risk för både männsikor och egendom som följd.

Grundläggande frågor om brandtätning

Brandtätning är ett system för brandskydd som har till uppgift att täta öppningar för att förhindra genomträngning av gas, rök och flammor i brandavskiljande vägg- och bjälklagskonstruktioner.

I de flesta byggnader och flerbostadshus är brandtätning ett krav. I Boverkets byggregler, avsnitt 5, hanteras regler om vilket brandskydd du måste ha i en byggnad.

  • Tätning av genomföringar är ett passivt system för att förhindra genomträngning av gas, rök och flammor mellan väggar och bjälklag där exempelvis rör, kablar eller ventilationskanaler passerar.

 

Protecta produkter för passivt brandskydd

Protecta produkter tillverkas av Polyseams produktionsenhet i Huddersfield, Storbrittanien.

Livslängden på våra produkter varierar från produkt till produkt. De flesta av våra produkter för brandtätning har en livslängd på minst 30 år, förutsatt att de installerats korrekt och under normala miljöförhållanden.

Godkännanden, certifieringar & utbildning

Protecta® innehar ETA-certifikat och är CE-märkta för Europa och Afrika, för Asien och sydamerika har vi internationella UL-EU certifikat och för Förenade Arabemiraten, Nya Zeeland och Australien innehar vi lokala certifikat.

CE-märket står för ’Conformite Europeenne’ vilket är en fransk sättning men som krävs av EU. En CE-märkning är en bekräftelse av en tillverkare om att deras produkt uppfyller EU’s regelverk gällande säkerhet, hälsa och miljö.

De flesta av Protecta produkterna är CE-märkta, med undantag av Mineralfiber BIO och FR Damper.

En prestandadeklaration är en officiell deklaration som krävs av tillverkare av CE-märkt produkt. Deklarationen ger information om de väsentligaste egenskaperna hos en produkt samt hur den presterat i olika tester under CE-märkningsprocessen.

Ett ETA (European Technical Assessment) är ett godkännande och certifikat man erhåller vid testning enligt gällande europeiska krav och standarder.

Ja, vi erbjuder flertalet omfattande utbildningar och expertrådgivning på plats som ger våra kunder och samarbetspartner allt de behöver för att utföra arbetet rätt och riktigt.

All produktdokumentation som tekniska datablad, säkerhetsdatablad, certifikat, montageanvisningar och prestandadeklarationer kan laddas ner från respektive produktsida här

Ta kontakt med ossså ska vi försöka hjälpa till efter bästa förmåga. Oftast löser vi de flesta problem.