<

Väggboxar till tappvatten

När väggboxar till tappvatten installeras i gipsväggar bryts brandmotståndet i väggen. FR Putty återställer brand- och ljudmotstånd i gipsväggar när dessa bryts av väggboxar av plast eller metall.
Applikationer brandtätning
Väggboxar till tappvatten