<

Brandskydd av trä

Vi erbjuder en interiörfärg som kan användas för att uppgradera underlagets brandmotstånd. Den är lämplig för användning på vanligt förekommande brännbara konstruktionsunderlag, inkluderat furupanel och MDF.
Brandskyddsfärger
Brandskydd av trä