<

Brandskyddsfärger för brandtätning

Vårt utbud av ablativa och svällande brandskyddsfärger skyddar din byggnad mot brand. Ablativa färger kan appliceras på stenullsskivor för att förhindra spridning av eld, kall rök och heta gaser i genomföringar. Svällande färger appliceras på installationer av metall för att minska termisk spridning från exponerad sida till icke-exponerad sida.
Brandskyddsfärger
Brandskyddsfärger för brandtätning