<

Kompositbjälklag

På Protecta har vi utvecklat en lösning för brandtätning av enskilda, eller flertalet, genomföringar i tunna trapetsbjälklag av stål.
Trapetsbjälklag av stål skapar en mängd problem vid brändtätning. Beroende på var håltagningen gjorts i trapetsprofilen så kommer djupet av betong att variera; godkännanden för brandtätning i bjälklag specificerar ett minimum djup av betong, och dessa uppfylls sällan eftersom håltagningen kommer passera genom toppen på profilen. I tillägg till detta leder avsaknaden av en flat undersida till att brandtätningsprodukter, som exempelvis manschetter och linjära fogar, monteras och appliceras på obeprövade sätt för att lösa problematiken.
Applikationer brandtätning
Kompositbjälklag