<

Grafitplatta

Grafitplattor ger en snabb och enkel lösning vid brandtätning av väggdosor för el i gipsväggar. Plattan monteras enkelt mot botten av väggdosan med en självhäftande tejp. Vi brand expanderar grafiten och fyller ut dosan så att ingen eld, rök eller heta gaser kan tränga igenom.
Brandklassificerade produkter
Grafitplatta