<

Installationsvideor

Brandtätningssytem måste installeras rätt för att fungera korrekt i händelse av brand. Våra installationsvideor visar dig tydligt och enkelt hur du installerar våra produkter för att säkerställa brandsäkerheten.

Dubbel Protecta® FR Brandskiva system i gipsvägg

Dubbel Protecta® FR Brandskiva system i mur eller betongväggar

Protecta – The Most Trusted Name in Passive Fire Protection

Protecta Fire Test Construction – Floor Penetration Systems