<

Rörmanschett

FR Rörmanschett är en ytmonterad lösning som används för att brandtäta brännbara rör, metallrör med brännbar isolering och buntade kablar som bryter brandavskiljande väggar och bjälklag. Manschetterna innehåller en svällande grafitpolymer inuti ett pulverlackat stålhölje. Vid brand expanderar grafiten och stänger öppningar som bildas då plast och brännbara material bränner bort och förhindrar genomträngning av eld, rök och heta gaser.
Brandklassificerade produkter
Rörmanschett