<

Rörstrypare

FR Rörstrypare är en lösning som används tillsammans med FR Brandskiva eller EX Brandskyddsmassa för att brandtäta brännbara rör och metallrör med brännbar isolering när dessa bryter brandavskiljande väggar och bjälklag. Tillverkad av en flexibel högexpanderande grafitpolymer som vid brand sväller kraftigt i volym för att därigenom bilda en effektiv brandtätning.
Brandklassificerade produkter
Rörstrypare