<

Service transit

FR Service Transit ger en flexibel lösning vid brandtätning av kabelhanteringssytem i miljöer där kablar ofta byts ut, t ex i sjukhus och datacentraler. En installation av Service Transit gör det möjligt för entreprenörer att skapa en brandklassificerad portal för att dra kablar och andra installationer utan att behöva ta upp nya hål i brandavskiljande väggar och bjälklag.
Brandklassificerade produkter
Service Transit