Fogmassor

Brandfogmassor används för att upprätthålla brandmotståndet i konstruktionsfogar och öppningar runt enskilda genomföringar (10-30mm spaltbredd) i brandavskiljande väggar och bjälklag. Fogmassan är permanent flexibel och ger elasticitet för rörelser, samtidigt som den ger en effektiv barriär mot brand, kall rök och ljudöverföring samt bidrar till ökad lufttäthet mellan rum. Vid brand kommer fogmassan expandera och ge en förkolnad barriär.
Brandklassificerade produkter
Fogmassor