<

Brandskiva

Brandskivor används för att brandtäta större öppningar runt en eller flera genomföringar i väggar och bjälklag. Skivan är tillverkad av högdensitets-stenull som belagts med en ablativ färg. Färgen släpper fukt medans stenullen bildar en ask-liknande förkolnad i ett brandförlopp som förhindrar genomträngning av brand och rök.
Brandklassificerade produkter
Brandskiva