stone wool board stacked on top of each others
protecta fr board installed with multiple services with ribbing
protecta fr board installed with multiple services with smooth side

FR Brandskiva

FR Brandskiva är utformad för att behålla brandmotståndet i brandklassade väggar och bjälklag, där de bryts av en eller flera tekniska genomföringar.

Advantages

Certificeringar

Features

  • Enkel och snabb att montera.
  • Permanent flexibel och tar upp rörelser vid brand.
  • Kan användas i gipsväggar utan kortlingar runt håltagningar.
  • FR Brandskiva tål både vatten och frost.
  • Halogenfri och impregnerad med fungicid.
  • Lätt att eftermontera ytterligare genomföringar i färdig installation.

Produktbeskrivning

FR Brandskiva är utformad för att behålla brandmotståndet i brandklassade väggar och bjälklag, där de bryts av en eller flera tekniska genomföringar. Skivan bibehåller även de akustiska egenskaperna i konstruktioner den monteras i.

FR Brandskiva består av högdensitets stenull, belagd med FR Täckfärg på en eller bägge sidor. Täckfärgen skapar en viktig barriär mot genomträngning av brand, rök och varma gaser genom stenullen och ger därmed ett skyddande system mot värmeöverföring i tekniska genomgående installationer.

Val av brandskiva med täckfärg på en eller bägge sidor bestäms med hänsyn till vad som ska brandtätas och önskat brandmotstånd. Produkten ska användas tillsammans med FR Akryl för tätning runt genomföringar och mot angränsande byggmaterial.

Dokumentation

Installationsvideor

Dubbel Protecta® FR Brandskiva system i gipsvägg

Dubbel Protecta® FR Brandskiva system i mur eller betongväggar

Kanske är du också intresserad av...