<

Linjära fogar

Linjära fogar återställer brandmotståndet, ljudkravet och lufttätheten i väggar och bjälklag till rådande krav för statiska fogar, rörelse- och konstruktionsfogar. På Protecta har vi produkter som tillgodoser dina behov gällande fogstorlek, brandmotstånd, akustik och lufttäthet.
Applikationer brandtätning
Linjära fogar