<
red fr putty cord packaged in a protecta branded box
putty cord installed in a wall around services

FR Putty Cord Ø15mm

FR Putty Cord är ett brandklassat kitt, med enkel installation, som levereras i form av icke-härdande strängar. Strängarna är formbara för hand och kan återanvändas tack vare sin icke-härdande egenskaper.

Advantages

Certificeringar

Features

  • Extremt snabb och enkel installation.
  • Möjliggör brandtätning utan en minsta spaltbredd runt genomföringar.
  • Påverkas inte av fukt, kan därför användas i våtrum.
  • Utmärkta akustiska egenskaper.
  • Lösningsmedelsfri (ingen VOC).
  • Minimum 25 års livslängd.

Produktbeskrivning

FR Putty Cord är ett brand- och ljudklassat kitt, med enkel installation, som levereras i form av icke-härdande strängar. Strängarna är formbara för hand och kan återanvändas tack vare sin icke-härdande egenskaper. Monteras för hand helt utan verktyg.

FR Putty Cord är utvecklad för att vara enkel att montera runt tekniska genomföringar där spalten mellan genomföring och håltagning är antingen liten eller obefintlig, vilket då gör det omöjligt eller mycket svårt att brandtäta med traditionell brandfogmassa och drevning som alltid kräver ett specificerat djup.

Dokumentation

notes FR Putty Cord - Tekniskt Datablad
notes FR Putty Cord - Säkerhetsdatablad
info För att ladda ner viss dokumentation måste du vara inloggad

Kanske är du också intresserad av...