<
fr pipe wrap installed around a white pipe
fr pipe wrap packaging in black box with orange logos
fr pipe wrap installed around a pipe

FR Rörstrypare

FR Rörstrypare är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandavskiljande väggar och bjälklag när dessa bryts av genomgående plaströr eller metallrör isolerade med cellgummi. Produkten kan användas i gips, mur eller betongväggar och bjälklag.

Advantages

Certificeringar

Features

  • Klassificerad för PVC-U, PVC-C, PE, LDPE, MDPE, HDPE, ABS, SAN+PVC och PP rör.
  • Klassificerad för brandtätning i alla typer av konstruktioner.
  • Utmärkt ljudmotstånd.
  • Brandklassad upp till 240 minuter för både integritet (E) och isolering (I).
  • Emissionsfri.
  • 30 års funktionsgaranti.

Produktbeskrivning

FR Rörstrypare är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandavskiljande väggar och bjälklag när dessa bryts av genomgående plaströr eller metallrör isolerade med cellgummi. Produkten kan användas i gips, mur eller betongväggar och bjälklag.

Rörstryparen består av ett grafitbaserat reaktivt material som expanderar vid hetta och sluter öppningen mellan rör och håltagning. Rörstryparen monteras helt runt genomföringen och fästs med hjälp av den självhäftande ytan. Tomrummet i håltagningen tätas därefter med EX Brandskyddsmassa eller FR Brandskiva.

Dokumentation

Installationsvideor

Dubbel Protecta® FR Brandskiva system i gipsvägg

Dubbel Protecta® FR Brandskiva system i mur eller betongväggar

Kanske är du också intresserad av...