<
black fr graphite cartridge with white lid
application of fr graphite to service penetration

FR Grafit

FR Grafit är en högkvalitativ produkt framtagen för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar i brandklassade väggar och bjälklag. FR Grafit expanderar när den utsätts för brand och stänger därigenom hålrummet när ett brännbart material, eller material med låg smältpunkt, bränner bort.

FR Grafit är designad för att brandtäta svåra genomföringar som traditionella brandfogmassor inte klarar av, som t ex stora plaströr.

Advantages

Certificeringar

Features

  • Klassad för de flesta konstruktioner för plaströr och kablar.
  • Lämplig till de flesta underlag.
  • Snabb härdning, klibbfri redan efter 1 timme.
  • Permanent flexibel med rörelseförmåga upp till 12,5%.
  • Mycket goda akustiska egenskaper.
  • Minimum 12 månaders lagringstid.

Produktbeskrivning

FR Grafit är en högkvalitativ produkt framtagen för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar i brandklassade väggar och bjälklag. FR Grafit expanderar när den utsätts för brand och stänger därigenom hålrummet när ett brännbart material, eller material med låg smältpunkt, bränner bort.

FR Grafit är designad för att brandtäta svåra genomföringar som traditionella brandfogmassor inte klarar av, som t ex stora plaströr.

FR Grafit ska användas med specificerad drevning, där så är angivet. Detta för att säkerställa rätt förhållande mellan bredd/djup samt att reducera fogens krympning vid härdning. Minimum fogdjup och maximal fogbredd är angivet i montageanvisningen. Fogmassan expanderar när temperaturen överstiger 150° Celsius och sluter automatiskt igen öppningen i takt med att genomföringen bränner bort. Fogmassan förhindrar på ett effektivt sätt genomträngning av brand och rök i upp till 4 timmar.

Dokumentation

notes FR Grafit - Tekniskt Datablad
notes FR Grafit - Säkerhetsdatablad
info För att ladda ner viss dokumentation måste du vara inloggad

Kanske är du också intresserad av...