<

FR Grafitplatta

FR Grafitplatta är en storleksanpassad och självhäftande svällande platta, framtagen för att återställa brandmotståndet i lättväggskonstruktioner när dessa bryts av väggdosor av plast.

Advantages

Certificeringar

Features

  • Väggdosor kan monteras rygg mot rygg.
  • Kan användas i både isolerade och oisolerade väggar.
  • Snabb och enkel att montera.
  • 60 minuters brandmotstånd för både integritet och isolation.

Produktbeskrivning

FR Grafitplatta är en storleksanpassad, självhäftande, svällande platta, framtagen för att återställa brandmotståndet i lättväggskonstruktioner när dessa bryts av väggdosor. Den kan användas på en eller bägge sidor om väggar som försetts med håltagningar för genomföring av rörledningar och kablar in i väggdosor.

Grafitplattan reagerar omedelbart vid hetta som uppstår vid brand och expanderar automatiskt för att fylla dosan, och därmed förhindra spridning av brand och rök. Montage av FR Grafitplatta säkerställer brandmotståndet i lättvägskonstruktioner med minst 60 minuter. Den förhindrar även spridning av brand och rök genom rörledningar mellan dosor.

FR Grafitplatta finns i både runt och rektangulärt utförande.

Dokumentation

Kanske är du också intresserad av...