<
black bucket of fr coating with black lid and orange and white logos
application of fr coating to fr board

FR Täckfärg

FR Täckfärg är en ablativ färg utvecklad för att förbättra, täta och brandskydda mineralfiber. Produkten är baserad på ett slitstarkt polymersystem med inerta fyllmedel, halogenfria brandskyddsmedel och tillsatta konserveringsmedel för att motstå mikrobiell påväxt.

Advantages

Certificeringar

Features

  • Kräver ingen top-coat.
  • Gift- och utsläppsfri.
  • Halogenfri med tillsatt fungicid.
  • Enkelt att eftermontera flera genomföringar efter installation.
  • Den målade skivan tål både vatten och frost när den genomhärdat.
  • Permanent flexibel för att kunna ta upp rörelser vid brand.

Produktbeskrivning

FR Täckfärg är en ablativ färg utvecklad för att förbättra, täta och brandskydda mineralfiber. Produkten är baserad på ett slitstarkt polymersystem med inerta fyllmedel, halogenfria brandskyddsmedel och tillsatta konserveringsmedel för att motstå mikrobiell påväxt.

FR Täckfärg appliceras med färgspruta direkt på mineralfiber. När färgen torkar ger den en flexibel vit yta som vid installation av mineralfiber, minskar risken avsevärt för delaminering av den härdade färgen och ökar ytstabiliteten för limning och fixering av fogmassa.

Färgens ablativa egenskaper motstår flammspridning och skyddar mineralfibern mot genomträngning av brand. Detta genom att reducera mineralfiberkärnans permeabilitet och förhindra genomsläpp av varma gaser. Härav minskas temperaturstigningen på den oexponerade sidan och värmespridningen genom byggnadens installationer reduceras.

Mineralfiber belagd med FR Täckfärg är utvecklat för att förhindra spridning av eld och rök genom öppningar i brandklassade väggar och bjälklag, även där det har gjorts öppningar för att tillåta installation av flera genomföringar. Systemet upprätthåller även akustiska prestanda.

Dokumentation

notes FR Täckfärg - Tekniskt Datablad
notes FR Täckfärg - Säkerhetsdatablad
info För att ladda ner viss dokumentation måste du vara inloggad

Kanske är du också intresserad av...