<

Installasjonsvideoer

Branntettingssystemer må være korrekt installert for å fungere som de skal. Installasjonsvideoene våre viser deg hvordan du installerer produktene våre for å ivareta brannsikkerheten.

Dobbel Protecta® FR Brannplate system i gipsvegg

Dobbel Protecta® FR Brannplate system i mur eller betong vegger

Protecta – Det mest pålitelige navnet innen Passiv Brannsikring

Protecta Branntestkonstruksjon – Dekkegjennomføringssystemer