<

Ofte stilte spørsmål

Her har vi svart på noen av de vanligste spørsmålene vi får om produktene våre, sertifiseringer og generelle spørsmål om passiv brannsikring. Hvis du ikke finner svaret du leter etter, kan du kontakte oss direkte ved å fylle ut skjemaet lengre ned på denne siden.

Grunnleggende spørsmål om brannsikring

 • Passiv brannsikring er bygningsmessige tiltak som forblir sovende eller inaktiv under normale forhold, men aktiveres i en brannsituasjon. Passiv brannsikring er en integrert del av konstruksjonen og er utviklet for å redusere spredningen av brann.

  Formålet med passiv brannsikring er å avgrense brannens omfang i tilstrekkelig tid til å tillate:

  • Trygg evakuering av mennesker og dyr
  • Brannvesenets ankomst
 • Nei, men branntetting er et krav i flere bygninger i Norge. Det er flere metoder å branntette på, hvorav noen kan være mer passende i forskjellige situasjoner enn andre. Passiv brannsikring er en branntettingsmetode som vil fungere uansett ved brann og som krever lite vedlikehold.

 • Et ekspanderende produkt inneholder et stoff som svulmer opp som følge av eksponering for varme. Hevelsen i stoffet fører til en økning i volum og reduksjon i tetthet.

 • Brannmotstand er den egenskapen et materiale har som forhindrer passering av gasser, røyk og flammer.

 • E – Integritet, tiden det tar før brannen fysisk smitter gjennom en brannskillende konstruksjon. Ved gjennomtrengning kan gløden fra flammene ses gjennom branntettingen, flammene smitter gjennom eller bomull antennes når testteknikeren holder det nær branntettingen. Denne klassifiseringen er normalt den enkleste å oppnå.

  I – Isolasjon, temperaturen målt på den ikke-brennende siden, har steget med 180 °C enten på branntettingen eller de gjennomføringene. Dette måles vha. mange termoelementer som er plassert på strategiske steder. Intensjonen er å gjenskape lavest mulig temperatur som faktisk kan starte brann, selv om flammene ikke har brutt gjennom den brannskillende konstruksjonen.

  Bokstavene etterfølges av et tall, som angir hvor lenge integritet og isolasjon opprettholdes, i minutter. Klassifiseringen E 60 angir med andre ord at integriteten opprettholdes i en time, mens EI 120 angir to timer for både integritet og isolasjon.

Grunnleggende spørsmål om branntetting

 • I de fleste norske bygninger er branntetting obligatorisk. Men, det finnes unntak. I eneboliger med over 8 meter til nærmeste nabo eller garasje over 50m2, er det ingen krav til branntetting for eksempel.

 • Gjennomføringstetninger er et passivt brannsikringssystem som forhindrer passering av gasser, røyk og flammer mellom vegger og dekker der tekniske gjennomføringer som kabler, rør eller ventilasjonskanaler passerer gjennom systemet.

Protecta passiv brannsikringsprodukter

 • Levetiden for våre produkter varierer fra produkt til produkt. De fleste av våre branntettingsprodukter har en levetid på minst 30 år (forutsatt at de er installert riktig og i normale miljøforhold). Våre brannklassifiserte malinger har en levetid på 12 år, unntatt FR Dekkmaling som har en levetid på opptil 25 år.

Godkjenninger, Sertifiseringer & Kurs

 • CE-merke står for det franske uttrykket ‘Conformite Europeenne’, som kreves av EU. Et CE-merke er en bekreftelse fra en produsent at produktet oppfyller EU sine forskrifter for sikkerhet, helse og miljø.

 • En ytelseserklæring er en offisiell erklæring som kreves av produsenten av produktet. Hvert produkt som selges, skal ha en ytelseserklæring som beskriver hvordan produktet presterte på diverse tester under CE-merkingsprosessen.

 • En ETA (European Technical Assessment) er en europeisk teknisk vurdering som er en godkjenning man mottar ved testing iht. europeiske krav.

  Interessert i kurs? Fyll ut skjemaet